Verkoopsvoorwaarden - Algemene Voorwaarden

MijnWebapotheek.be is een demo website.

Aangezien deze website enkel bedoeld is als demonstratie, en wij geen apotheek zijn, zijn aan het gebruik van deze demo geen verkoopsvoorwaarden verbonden.
Onze echte webapotheken hebben hun eigen verkoops- en algemene voorwaarden natuurlijk geplaatst in hun eigen e-shop.

Hieronder vindt u een aanzet van hun verkoops- en algemene voorwaarden terug.

Algemeen.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de huidige verkoop en alle toekomstige verkopen van onze Apotheek aan dezelfde koper. Onze webshop en onze productomschrijvingen zijn niet bindend. Geplaatste bestellingen zijn alleen bindend na onze schriftelijke bevestiging ervan of na levering van de bestelde producten. De koop is pas gesloten bij de ontvangst van uw bestelbevestigingsbericht per e-mail, verzonden naar het door u opgegeven e-mailadres. Nadat we uw bestelling hebben ontvangen, kunnen wij u extra informatie vragen betreffende de bestelde producten, en dit voor uw eigen veiligheid. Indien u ons deze informatie niet wil verstrekken, hebben wij het recht uw bestelling te weigeren. De aangekochte producten zijn uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik.

Prijzen.

Alle op onze website getoonde prijzen zijn opgegeven in € en BTW inbegrepen.
Producten kunnen enkel besteld worden als ze op het moment van aankoop online beschikbaar zijn op onze website. Het productgamma en de getoonde prijzen worden wekelijks aangepast. Indien u een bestelling plaatst, geldt de prijs die van toepassing was als u uw bestelling plaatste.

Reservering.

Een product dat enkel verkrijgbaar is op voorschrift heeft geen prijsopgave op de website, en kan enkel worden gereserveerd om door u te worden opgehaald in de apotheek. Bij aankoop van een vrij verhandelbaar product (OTC - over the counter) hebt u de keuze tussen een reservering (nadat wij u per telefoon, e-mailbericht en / of SMS verwittigd hebben, haalt u zelf uw gereserveerde producten af in onze apotheek) en een bestelling (zie volgende paragraaf)

Bestelling.

Door middel van onze uitgekiende zoekfunctie of door gebruik te maken van onze etalage producten e-shop (gerangschikt per productfamilie en categorie) kan u op een heel eenvoudige wijze de producten van uw keuze opzoeken en in uw winkelmandje plaatsen. De bestelling zelf omvat 5 gemakkelijk te volgen stappen en heeft pas plaats nadat u uw bestelling bevestigt. Zoniet wordt uw winkelwagentje leeggemaakt bij het verlaten van onze website. Een bestelling, in tegenstelling tot een reservering, geeft aanleiding tot betaling en levering van de goederen aan het door u opgegeven adres.

Levering - verzendingskosten.

Wij leveren door u bestelde producten na ontvangst van uw betaling. De levering gebeurt binnen de X tot Y werkdagen aan het door u opgegeven leveringsadres. Indien wij niet tijdig kunnen leveren, wordt u hiervan per e-mailbericht op de hoogte gesteld, en hebt u de mogelijkheid om uw bestelling kosteloos te annuleren.

Na ontvangst van uw bestelling berekenen wij uw verzendingskosten en delen u deze mee in een e-mail bestelbevestigingsbericht. De bestelling is pas geaccepteerd na betaling van de in het e-mail bericht aangegeven totaalbedrag, inclusief verzendingskosten. Indien u niet tijdig betaalt, wordt de bestelling kosteloos door ons geannuleerd.

of

De verzending binnen België wordt uitgevoerd door koerier X. De verzending naar Nederland wordt uitgevoerd door koerier Y. De verzendkosten voor België bedragen XY,ZZ €.

Garantie.

Controleer onmiddellijk de geleverde producten na ontvangst. Indien de u geleverde producten fout zijn of een breuk vertonen, dient u ons hiervan per e-mail te verwittigen binnen de 2 dagen na levering. Na deze periode veronderstellen wij dat de levering volledig en correct is uitgevoerd.

Betaling.

De koop is pas definitief gesloten als wij binnen de X dagen uw betaling ontvangen door overschrijving van het volledige bedrag, inclusief BTW en verzendkosten, op onze bankrekening,met vermelding van uw bestelnummer. Zoniet hebben wij het recht om uw bestelling te annuleren.

Terugname.

U hebt het recht ons mee te delen dat u uw bestelling wenst te retourneren. Dit kan zonder opgave van motief en zonder betaling van een schadeloosstelling. U dient ons dit binnen de 7 werkdagen na levering van de bestelling te berichten per e-mail.. Vergeet in dit bericht niet uw bankrekeningnummer en bestelnummer op te geven. De verzendkosten voor uw retour zijn voor uw rekening. De door u geretourneerde producten moeten ons in perfecte staat toekomen, zoniet kan u geen aanspraak maken op uw recht tot retour. Wij accepteren geen retourzendingen zonder tegenbericht voor akkoord van ons. Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Maximaal 14 dagen na ons akkoord tot terugname storten wij u het bedrag van  de bestelde goederen terug, met uitzondering van de verzendingskosten, die te uwen laste blijven.

Klachten.

Gelieve al uw klachten in verband met uw bestelling of levering ons te laten geworden via een e-mailbericht.